Stigekontrol

Copyright © CoolColour ApS 2020


CoolColour ApS

Lunikvej 24 Port A

DK-2670 Greve

Danmark

Tlf.: +45 4273 2535

Mail.: info@coolcolour.dk


STIGEKONTROL/STIGEEFTERSYN, er Jeres stiger lovlige...


Stiger skal i henhold til AT-vejledning B.3.1.1 efterses grundigt minimum én gang årligt.

Eftersynet omfatter stiger og alt tilbehør.

Eftersynet udføres efter leverandørens anvisning af en sagkyndig person.


HVEM HAR BRUG FOR STIGEKONTROL?


Alle som bruger transportable stiger erhvervsmessigt samt offentligt, som eksempelvis.: Skoler, håndværkere.Hvad er et stigekontrol eftersyn.:


•Stigerne gennemgåes grundigt for skader og defekter.

•Korrekt mærkning og standardisering kontrolleres.

•Vejledning i korrekt brug.

•Arbejdstilsynets krav gennemgåes.

•Logbog over de enkelte stige udarbejdes.

•Kontrollen udføres af fagfolk i ovensstemmelse med Arbejdstilsynets lovkrav.

•Godkendte stiger får godkendelses-mærkat.