Bildekoration


Bildekoration & Autoreklame.


Hvad enten der er tale om personbiler, varebiler, lastbiler, busser, trailere, motorcykler, scootere, eller ladcykler, kan man med enkle virkemidler skabe stor opmærksomhed for sin virksomhed eller for et specifikt produkt.


Vi har et bredt sortiment i 3M folier til dekoration, print & indpakning.

Vores dygtige skiltetekniker sidder klar til at hjælpe lige fra idé til færdigt arbejde.


Lever din gulpladebil op til skilteregler fra SKAT?

Det betyder at hvis i har biler der udelukkende anvendes til erhvervsmessig befordring, skal følgende krav overholdes.:

For varebiler og lastbiler under 4 ton gælder:

•Der SKAL oplyses CVR-nr. og virksomhedsnavn eller logo, hvis dette logo entydigt identificerer virksomheden

•Det er den registreder brugers oplysninger der skal fremgå på køretøjet.

   Dvs. at hvis bilen er leaset er det ikke lesingselskabets oplysninger der skal fremgå.

•Oplysningerne skal være letlæselige, og placeres på begge sider af bilen •Oplysningerne skal være i en farve der afviger væsentligt fra bilens farve

•Hvis bilen vejer UNDER 3500kg skal bogstaverne være min. 3cm høje •Hvis bilen vejer OVER 3500kg skal navnet være min. 10cm høje

•Oplysningerne må ikke sættes på aftagelige skilte, f.eks. magnetskilte eller lign.

•Bødestørrelsen for ikke at overholde reglerne starter på dkk 5.000,-

•Læs evt. mere på: skat.dk